Kreativno jedro: Simulacije

Asistent z doktoratom - m/ž

10.12.2013

Rok prijave: 17. 12. 2013

Razpisujemo prosto delovno mesto asistenta z doktoratom - m/ž. Naloge bodo zajemale samostojno znanstveno raziskovalno in razvojno delo ter druge naloge po navodilu nadrejenega za potrebe izvedbe projekta/operacije »KREATIVNO JEDRO - FIŠNM - 3330-13-500033« na področju poslovnih procesov, simulacij poslovnih procesov in simulacijskega programiranja. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost, prednostne usmeritve 1.1: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost.

Zaposlitev je za določen čas do konca projekta (do 30. 6. 2015) s 6 mesečnim poskusnim rokom, rok prijave pa je 17. 12. 2013. Pisno vlogo z življenjepisom pošljite na e-poštni naslov: nadja.damij@fis.unm.si ali jobapplication@fis.unm.si

Post-doctoral research fellows are invited to apply for the position at the Faculty of information studies in Novo mesto. The call for application is a part of a new research project funded by the European Union, The European Regional Development Fund. The operation is carried out within the framework of the Operational Programme for Strengthening Regional Development Potentials for the period 2007-2013, Development Priority 1: Competitiveness and research excellence, Priority Guideline 1.1: Improving the competitive skills and research excellence. We are seeking a post-doctoral fellow in the following fields: business processes, business process simulation and simulation programming.

The availability of the position is until the end of the project - 30th June 2015 with 6-months provision period. The application deadline is 17th December 2013. Applications should be sent together with a CV and letter of motivation to nadja.damij@fis.unm.si or jobapplication@fis.unm.si with the reference: “Research fellow”.

Razpis za asistenta m/ž