Kreativno jedro: Simulacije

Simulacija poslovnih procesov

V poslovnih procesih so organizacijski spominski sistemi še posebej pomembni. Mnogo obstoječih virov znanja, zakonov, komentarjev na zakone, specifičnih pravil, predhodnih primerov, dostopnih dokumentov o posameznih primerih, dokumentov in podatkov hranimo na različnih krajih in v različnih oblikah, povezani pa so na mnogo načinov. Da bi lahko sprejemali dobro obveščene, transparentne in odgovorne odločitve v skladu s preteklostjo in zakoni ter s podobnimi odločitvami na drugih krajih, je treba vse to znanje prenesti v enoten sistem.

Vsi ti postopki potekajo znotraj poslovnih procesov, ki delujejo po logičnem in časovnem redu poslovnih dejavnosti. Če želimo optimizirati in izboljšati te procese, lahko to naredimo s pomočjo simulacij, saj simulacije omogočajo razumevanje bistva poslovnih procesov, določanje potreb po spremembah postopka, razvoj vizije postopka, oblikovanje novih procesov in prototipov ter oceno učinka predlaganih sprememb na ključne indikatorje sposobnosti.

Tako je uvedba simulacijskega modeliranja pri poslovnih procesih zelo dobrodošla, saj simulacija omogoča kakovostno modeliranje dinamike postopkov. Pri tem je mogoče raziskovati vpliv naključnih spremenljivk na razvoj postopka, lahko se predvidi količinske učinke vnovičnega inženiringa, na voljo sta vizualizacija in animacija postopka, simulacijski model pa tudi lajša komunikacijo med strankami in analitikom. Simulacije so prav tako vse pogosteje uporabljane v nepredvidljivih procesih, v katerih igrajo glavno vlogo ljudje na področjih, kot je zdravstvo, uslužnostna industrija, modeliranje v prometu, vojska in mnogih drugih. Tako bo ta projekt interdisciplinaren, saj povezuje mnoga področja, kot so strateški menedžment, menedžment znanja, projektni menedžment in simulacija diskretnih dogodkov.

Projekt bo zasledoval naslednje faze:

  1. Analizirali bomo rezultate raziskav na področju modeliranja in simulacij poslovnih procesov ter pri tem vzpostavili in nadgradili sodelovanje z gospodarstvom za potrebo identifikacije in analize realnih dobrih in slabih praks iz gospodarstva.
  2. Vzpostavili bomo stike z najbolj perspektivnimi raziskovalnimi skupinami in raziskovalci na povezanih področjih za potrebe razvoja interdisciplinarnega pristopa in pretoka idej.
  3. Identificirali bomo področja, ki potrebujejo izboljšave.
  4. Izvedli bomo vizualizacijo vplivov in posledic novih procesov ter predstavili te učinke in implikacije.
  5. Opisali bomo poslovna pravila posameznih poslovnih procesov.
  6. Testirali bomo različne simulacijske tehnike in preizkusili modeliranje ter simulacije primerov iz resničnega življenja.
  7. Izdelali bomo predloge izboljšav funkcioniranja organizacij in pripravili priročnik za programski paket iGrafx.
  8. V projektu razvito znanje in orodja za izgradnjo simulacijskih modelov ter učnih primerov bomo integrirali v pedagoški proces.
  9. Metode modeliranja in simulacije ter razvito orodje za izgradnjo simulacijskih modelov bomo promovirali v izobraževalnih ustanovah in drugih organizacijah.