Kreativno jedro: Simulacije

Raziskovalci projekta Kreativno jedro: Simulacije

Pri Kreativnem jedru sodelujejo predavatelji in raziskovalci Fakultete za informacijske študije v Novem mestu, ki prihajajo z različnih strokovnih področij. V raziskovalno delo so vključeni tudi različni strokovnjaki s poslovnega ali akademskega sektorja (mladi raziskovalci, mladi poslovni raziskovalci, doktorski in postdoktorski študentje ...) ter strokovnjaki iz drugih ustanov in tujih inštitutov.

Izr. prof. dr. Nadja Damij, vodja projekta Kreativno jedro: Simulacije in projekta Simulacija poslovnih procesov

Leta 2001 je diplomirala na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Magistrski študij je nadaljevala na Univerzi v Salfordu na Information Systems Institute v Veliki Britaniji, in sicer na področju Managing Information Technology, in si pridobila naziv Master of Science (MSc) ter na področju Knowledge Mangementa s poudarkom na raziskovanju virtualnih organizacij in si pridobila naziv Master of Philosophy (MPhil). Leta 2006 je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani zagovarjala in uspešno obranila svojo doktorsko disertacijo z naslovom »Modeliranje in simulacija poslovnih procesov z nadgradnjo metodologije TAD« ter bila promovirana v doktorico znanosti. Od leta 2008 dela na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu kot izredna profesorica in ključni član raziskav ter prodekanja za znanstveno-raziskovalno dejavnost.

Izr. prof. dr. Janez Povh, vodja projekta Kategorizacija in simulacija dokumentnih tokov

Leta 1998 je diplomiral iz uporabne matematike na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani. Spomladi leta 2002 je na isti fakulteti zagovarjal magistrsko nalogo, jeseni 2006 pa doktorsko disertacijo z naslovom Application of semidefinite and copositive programming in combinatorial optimization. Za doktorsko disertacijo je dobil Krkino nagrado za raziskovalno delo. Je visokošolski učitelj in dekan Fakultete za informacijske študije, predava tudi na drugih domačih in tujih fakultetah ter sodeluje pri različnih projektih.

Doc. dr. Blaž Rodič, vodja projekta Simulacija v logistiki, proizvodnih sistemih in sistemih strežbe

Diplomiral je iz dveh področij, in sicer leta 1995 na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani (na področju telekomunikacij) ter leta 1999 na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru (na področju standardov varnosti informacijskih sistemov). Na tej fakulteti je nadaljeval podiplomski študij, kjer je leta 2004 tudi doktoriral z disertacijo z naslovom »Podpora distribuirani simulaciji z mobilnimi agenti in XML«. Je docent ter prodekan za izobraževanje na Fakulteti za informacijske študije, sodeluje pa tudi pri več raziskovalnih in razvojnih projektih ter mednarodnih projektih.

Doc. dr. Zoran Levnajić, vodja projekta Simuliranje biološko usmerjenih tehnoloških omrežij

Leta 2002 je diplomiral na oddelku za fiziko Univerze v Trstu. Študij je nadaljeval v ZDA na Univerzi v Santa Barbari, kjer je leta 2005 magistriral na oddelku za strojništvo. Doktorski študij je opravil na Institutu Jožefa Stefana v Ljubljani, kjer je leta 2008 zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Modularna genska dinamika in teorija omrežij na mezoskopski skali«. Bil je tudi podoktorski raziskovalec na Potsdam University. Je predavatelj in raziskovalec na Fakulteti za informacijske študije.