Kreativno jedro: Simulacije

Kreativno jedro: Simulacije na 8. posvetu dolenjskih in belokranjskih informatikov

13. 3. 2015

Sekcija za informatiko Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine je v sodelovanju s Fakulteto za informacijske študije v Novem mestu organizirala 8. posvet dolenjskih in belokranjskih informatikov. Posvet je potekal v četrtek, 12. marca 2015, od 9. ure dalje v konferenčni dvorani hotela Šport na Otočcu. Tema posveta je bila: Velika količina podatkov (Big data) in poslovna analitika: kje smo in kam gremo?

Množica podatkov, ki vsakodnevno nastaja, pomembno oblikuje in spreminja današnje poslovno in osebno okolje posameznika ter celotne družbe. Govorimo o potrebi po obvladovanju množice kompleksnih in nestrukturiranih podatkov, ki se običajno nahajajo na različnih med seboj neodvisnih podatkovnih virih. Spreminjajo se poslovni modeli in poslovni procesi. Z razvojem mobilnega okolja dostopamo do velikih količin podatkov od kjerkoli in kadarkoli. Nahajamo se pred izzivom, ko je potrebno iz masovnih podatkov poiskati in obvladovati najpomembnejše, ki jih lahko povezujemo z dodano vrednostjo. Pri uporabi velikih količin podatkov pa se soočamo s številnimi procesnimi, tehnološkimi, zakonskimi in sociološkimi izzivi (prenova poslovnih procesov, zmogljivost informacijske infrastrukture, dostopnost do podatkov v realnem času, priprava informacij za učinkovito odločanje, varnost podatkov in informacij, varovanje zasebnosti podjetja in posameznika, vpliv sprememb in njihovo upravljanje), ki pospešujejo ali zavirajo razvoj tega področja in pripadajoče poslovne analitike.

Na posvetu smo predstavili tudi delo Fakultete za informacijske študije in projekt Kreativno jedro: Simulacije. Med predavatelji so bili izr. prof. dr. Janez Povh, doc. dr. Zoran Levnajić, izr. prof. dr. Nadja Damij in izr. prof. dr. Blaž Rodič, vodje projektov Kreativnega jedra: Simulacije.