Kreativno jedro: Simulacije

O projektu

Namen projekta Kreativno jedro: simulacije je spodbuditi raziskave za razvoj primernih računskih modelov za različna strokovna področja. Računalniške simulacije bomo uporabili za reševanje problemov, pri katerih te metode do sedaj še niso bile primerno uporabljene, kar bo spodbudilo uporabo simulacijskih tehnik in odprlo nove raziskovalne smeri.

Projekt Kreativno jedro: simulacije sestavljajo štirje podprojekti, znotraj katerih spodbujamo raziskave za iskanje načinov uporabe računalniških simulacij in različnih programov v vsakdanjem življenju. To je v poslovni in organizacijski sferi, logistiki ter fizikalnih in bioloških okoljih. Simulacije in računalniške modele bomo izvajali z najbolj zmogljivim superračunalnikom na Dolenjskem. Tako bomo z modeli lahko ocenili, kakšne bodo realne posledice določenih procesov in novosti, ki bi jih lahko uvedli v poslovnem okolju.

Podprojekti

Kreativno jedro: simulacije smo oblikovali z namenom postati eden od najbolj priznanih centrov odličnosti na področju jugovzhodne Evrope s področja simulacij. S pridobljenimi novimi rezultati in z uporabo zelo podobne metodologije na različnih znanstvenih področjih bomo razširili obseg trenutne uporabe računalniškega modeliranja in simulacij. Tako bomo omogočili nove znanstvene raziskave in prenos novo pridobljenega znanja v proces učenja.

Kreativno jedro: simulacije – projekt Fakultete za informacijske študije.

Iščemo rešitve za

SUPERRAČUNALNIK = SIMULACIJA + MANJ STROŠKOV + MANJ ČASA = BOLJŠI REZULTAT

Obdobje poteka: 15. 1. 2013 - 30. 6. 2015
Financer: Evropski sklad za regionalni razvoj; Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Vrednost projekta: 999.120,00 evrov

Vstopi v kreativno jedro Fakultete za informacijske študije!